Sunday, 24/01/2021 - 20:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính Phủ về việc PCGD, XMC
Ngày ban hành:
28/06/2016
Ngày hiệu lực:
28/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày hiệu lực:
19/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu thiết kế trường THCS
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày hiệu lực:
19/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu thiết kế trường mầm non
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày hiệu lực:
19/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày hiệu lực:
19/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực