Monday, 27/09/2021 - 21:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
 • Trần Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02043876217
  • Email:
   pgdyenthe.sobacgiang@moet.edu.vn
 • Hoàng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02043876217
  • Email:
   pgdyenthe.sobacgiang@moet.edu.vn
 • Phạm Đình Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02043876217
  • Email:
   pgdyenthe.sobacgiang@moet.edu.vn