Monday, 27/09/2021 - 19:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2020
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2018
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2019
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2016
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2017
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niêm giám thống kê giáo dục năm 2015
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 1297 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chất lương GDTH cuối HK I năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu số liệu Báo cáo Phổ cập GDTH năm 2020
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo GDTH đầu năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giới thiệu Chương trình GDPT tổng thể
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 71 lượt tải | 1 file đính kèm